Nhạc trữ tình không lời

Người Ơi Người Ở Đừng Về – Nhạc Hòa Tấu

Nhạc Hòa Tấu Không Lời Người Ơi Người Ở Đừng Về

Thể loại: Nhạc Trữ Tình

Lời bài hát Người Ơi Người Ở Đừng Về

Người ơi! Người ởi đừng về,
Người ơi! Người ởi đừng về,
Người về em vần (í i ì i),
Có mấy khóc i thầm
Đôi bên là bên song như vạt áo
Mà này cũng có a ướt đầm
Ướt đầm như mưa.
Người ơi! Người ởi đừng về,
Người về em vẫn
(í i ì i có mấy) trông theo,
Trông (ư ư) nước tình chung
là như nước chảy,
(Mà này cũng có trông a bèo.
Trông bèo (là) bèo trôi.
Người ơi! Người ởi đừng về.
Người về, em vẫn (í i ì i)
Có mấy tái (i) hồi yêu (a),
Em là em mong anh
Xin chớ mà này cũng có a,
đứng ngồi đứng ngồi với ai.
Người ơi! Người ởi đừng về.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

Skip to toolbar