Nhạc Hòa Tấu Không Lời Người Con Gái Sông La

Thể loại: Nhạc Hòa Tấu

Ca sõ: Anh Thơ

Lời bài hát Người Con Gái Sông La (Lyrics)

Ơ … Trời mô xanh bằng trời Can Lộc
Chứ nước mô xanh bằng dòng nước sông La
Ai về Hà Tĩnh mà quê ta nhớ chăng
Nhớ chăng đôi mắt người con gái sông La kiên cường
Người con gái quê ta, đôi mắt trong tựa ngọc
Đôi giọt nước sông La thương như trời quê ta
Em dõi theo từng ngày, đếm từng loạt bom rơi
Cho bom nổ bên tai em vẫn đứng giữa trời
Ơ … em vừa 18 tròn, đẹp như xuân sang
Em người chiến thắng sức mạnh bạo tàn
Đạp lên cái chết, dáng em hiêng ngang, ơi người con Xô Viết
Bom thù xới nát, đất này từng ngày
Mà em đứng đó, tóc xanh tung bay
Em là chồi biếc của mùa xuân Việt Nam
Ơ … Trời mô xanh bằng trời Can Lộc
Chứ nước mô xanh bằng dòng nước sông La
Ai về Hà Tĩnh mà quê ta nhớ chăng
Nhớ chăng đôi mắt người con gái sông La kiên cường
Người con gái quê ta, đôi mắt trong tựa ngọc
Đôi giọt nước sông La, thương như trời quê ta
Em dõi theo từng ngày, đếm từng loạt bom rơi
Cho bom nổ bên tai, em vẫn đứng giữa trời
Ơi … Em vừa 18 tròn, đẹp như xuân sang
Em người chiến thắng sức mạnh bạo tàn
Đạp lên cái chết, dáng em hiêng ngang, ơi người con Xô Viết
Bom thù xới nát, đất này từng ngày
Mà em đứng đó, tóc xanh tung bay
Em là chồi biếc của mùa xuân Việt Nam
Ơi … Em vừa 18 tròn, đẹp như xuân sang
Em người chiến thắng sức mạnh bạo tàn
Đạp lên cái chết, dáng em hiêng ngang, ơi người con Xô Viết
Bom thù xới nát, đất này từng ngày
Mà em đứng đó, tóc xanh tung bay
Em là chồi biếc của mùa xuân Việt Nam

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

Skip to toolbar