Da Lab

Da Lab

Da Lab là một nhóm nhạc Rap được thành lập từ Năm 2007. Khi đó nhóm nhạc này chỉ có vỏn vẹn 3 thành viên là MPaKK (Trần Minh Phương), Rabbit Run (Nguyễn Trọng Đức) và JGKiD (Quách Văn Thơm)

Music

Skip to toolbar